passend aanbod

7 berichten

Maatwerk

Onze workshops kunnen goed worden uitgebreid of passend gemaakt. Sommige doelgroepen, thema’s of doeleinden vragen een andere aanpak. Meestal volstaan een paar kleine aanpassingen aan onze bestaande en beproefde werkvormen. Soms halen we een oude werkvorm van stal, die we inzetten of passend maken. Voorbereidende bijeenkomsten om bij de doelgroep een thema te bespreken of introduceren zijn veel voorkomende oplossingen. En af en toe moet er iets heel nieuws worden ontwikkeld.

We zijn bovenal altijd blij met speciale vragen, ze geven ons een goed gevoel wat er leeft binnen het onderwijs en andere vakgebieden. Ze maken een project vaak scherper en relevanter. En meestal als we iets nieuws ontwikkelen, komt er een vorm uit, die ook voor anderen bruikbaar is.

Veel Gestelde Vragen

 

Een aantal passend gemaakte projecten